GAMERA 1999 (20 cm)
Kaiyodo

Modeled & painted by: Larry Brackney

gamera.jpg (38307 bytes)