GODZILLA vs MOTHRA
KOC

Modeled & painted by: Larry Brackney

gvmothra.jpg (28465 bytes)