GODZILLA 1966

Volks

Resin,  17 CM

g66a.jpg (68033 bytes) g66g.jpg (98398 bytes)g66b.jpg (65824 bytes) g66c.jpg (69587 bytes) g66d.jpg (90172 bytes) g66e.jpg (85384 bytes) g66f.jpg (77545 bytes)